Polityki prywatności

Polityki prywatności

Synoptis Pharma Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników, dlatego chcemy poinformować Cię w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje. Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki związane z informacjami, które my lub nasi dostawcy zbieramy za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub aplikacji (nazywanej dalej „Usługą”), którą zarządzamy i kontrolujemy, a z której nastąpiło przekierowanie do niniejszej Polityki prywatności. Przekazując nam dane osobowe lub korzystając z Usługi, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą Politykę prywatności.

KORZYSTANIE Z USŁUGI PRZEZ OSOBY NIELETNIE

Usługa nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym prosimy osoby w takim wieku o nieprzekazywanie danych osobowych za pośrednictwem Usługi. Jeżeli Twoje dziecko przesłało nam swoje dane osobowe i chciałbyś je usunąć, prosimy o kontakt (zgodnie z opisem w sekcji „Jak się z nami skontaktować").

ZBIERANIE INFORMACJI

Możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych, aby umożliwić Ci korzystanie z niektórych funkcji (takich jak newslettery, wskazówki/odsyłacze lub realizacja zamówień) lub udział w naszych akcjach (np. konkursy lub inne promocje). Za każdym razem otrzymasz informację określającą konieczność lub fakultatywność podania danych.

Możemy łączyć dane, które przekazujesz z innymi danymi, które otrzymaliśmy od Ciebie w Internecie oraz poza nim, włączając w to na przykład historię Twoich zakupów. Możemy je także łączyć je z informacjami, które uzyskaliśmy od Ciebie z innych źródeł.

Podając nam dane osobowe dotyczące innej osoby, potwierdzasz, że masz do tego upoważnienie, a my mamy zgodę tej osoby na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

DANE WRAŻLIWE

Za wyjątkiem wyraźnej prośby lub zachęty, prosimy o niewysyłanie nam, oraz nieujawnianie żadnych wrażliwych danych osobowych (takich jak np. numery ubezpieczenia społecznego, informacje związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religijnymi lub przekonaniami filozoficznymi, stanem zdrowia, życiem erotycznym lub orientacją seksualną, karalnością lub przynależnością do związku zawodowego lub które dotyczą danych biometrycznych lub genetycznych w celu identyfikacji tożsamości konkretnej osoby) za pośrednictwem Usługi lub w inny sposób.

AUTOMATYCZNE ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług możemy automatycznie zbierać określone informacje o użytkowniku i jego sposobach korzystania z Usługi. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki dotyczącej plików cookie w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących plików cookie i innych technologii monitorowania aktywności w sieci, które wykorzystujemy w ramach Usługi. Polityka dotycząca plików cookie zawiera informacje o tym, jak zablokować te technologie. Jeżeli nie zablokujesz ich i będziesz korzystał z naszej Usługi, będzie to oznaczać, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.

Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług możemy automatycznie gromadzić i wykorzystywać dane na różne sposoby, np:

 • Za pośrednictwem Twojej przeglądarki : Niektóre informacje, takie jak adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej, są gromadzone przez większość przeglądarek. Jeżeli dostęp do Usługi uzyskujesz za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy gromadzić podobne informacje, np. typ urządzenia i jego identyfikator. Informacje te wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi.
 • Adres IP: Adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera użytkownika przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest identyfikowany i automatycznie rejestrowany w plikach dziennika serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Usługę, wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami. Rejestrowanie adresów IP jest standardową praktyką i jest wykonywane automatycznie przez wiele serwisów internetowych. Adresy IP są wykorzystywane przez nas do takich celów jak obliczanie poziomów korzystania z Usługi, diagnozowanie problemów z serwerem i administrowanie Usługą. Na podstawie adresu IP użytkownika możemy także wskazać jego przybliżoną lokalizację.
 • Informacje o urządzeniu: Aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej Usługi, możemy zbierać informacje o Twoim urządzeniu mobilnym, takie jak niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Wykorzystujemy i udostępniamy informacje, które nam podajesz, w sposób określony w momencie ich zbierania. Aby dowiedzieć się, jak można zrezygnować z niektórych naszych form wykorzystywania i udostępniania danych, przeczytaj sekcję "Wybór i dostęp" (poniżej).

Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, w momencie gromadzenia Twoich danych osobowych uzyskamy Twoją zgodę na ich wykorzystanie. Możemy również opierać się na innych podstawach prawnych, w szczególności w następujących celach:

 • zapewnienie funkcjonalności Usługi i realizacja Twoich próśb.
  • zapewnienie funkcjonalności Usługi i odpowiedniej obsługi klienta;
  • odpowiedź na Twoje zapytania i wykonywanie działań na Twoje życzenie, takich jak wysyłanie dokumentów lub powiadomień w formie wiadomości e-mail;
  • wysyłanie Ci ważnych informacji dotyczących naszych relacji z Tobą lub dotyczących Usługi, zmian dotyczących warunków świadczenia usług, zasad i polityk, które Ciebie dotyczą i/lub innych informacji związanych z kwestiami administracyjnymi.

Działania te umożliwią zarządzanie naszą relacją z Tobą, wynikającą z umowy i/lub realizowanie prawnych zobowiązań.

 • Osiąganie naszych celów biznesowych.
  • do analizy danych, na przykład w celu poprawy wydajności Usługi;
  • do audytów, w celu sprawdzenia, czy nasze procesy wewnętrzne funkcjonują zgodnie z założeniami i czy są zgodne z wymogami prawa, regulacjami lub zapisami wynikającymi z umowy;
  • do monitorowania potencjalnych oszustw i bezpieczeństwa, na przykład w celu wykrywania i zapobiegania cyberatakom lub próbom kradzieży tożsamości;
  • do opracowywania nowych produktów i usług;
  • do poprawienia atrakcyjności, ulepszania lub modyfikowania naszej strony internetowej lub produktów i usług;
  • do identyfikacji trendów korzystania z Usługi, na przykład w celu zrozumienia, które części naszej Usługi są najbardziej interesujące dla użytkowników; i
  • do określania skuteczności naszych kampanii promocyjnych, abyśmy mogli dostosować je do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników.

Działania te umożliwią zarządzanie naszą relacją z Tobą, wynikającą z umowy, realizowanie prawnych zobowiązań i/lub ze względu na nasz uzasadniony interes.

 • Analiza danych osobowych w celu zapewnienia spersonalizowanych usług.
  • aby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby, spersonalizować nasze kontakty z Tobą i dostarczać Ci informacje i/lub oferty dostosowanych do Twoich zainteresowań;
  • aby lepiej zrozumieć Twoje preferencje i móc dostarczać Ci treści za pośrednictwem Usługi, które naszym zdaniem będą dla Ciebie istotne i interesujące.

Spersonalizowane usługi zapewniamy po uzyskaniu Twojej zgody lub z uwagi na nasz uzasadniony interes.

Ponadto, informacje zebrane za pośrednictwem Usługi możemy przekazywać:

 • naszym partnerom stanowiącym stronę trzecią, wraz z którymi oferujemy wspólnie reklamowane lub firmowane markami promocje”. Synoptis Pharma Sp. z o.o jest administratorem odpowiedzialnym za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi Danymi Osobowymi;
 • jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę, naszym spółkom stowarzyszonym i partnerom zewnętrznym stanowiącym strony trzecie w celu ich przetwarzania na własne potrzeby marketingowe;
 • naszym zewnętrznym dostawcom, którzy świadczą usługi, takie jak hosting i moderowanie stron internetowych, hosting aplikacji mobilnych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, dostarczanie infrastruktury, usługi IT, obsługa klienta, usługi poczty elektronicznej i bezpośredniego dostarczania poczty, usługi audytorskie i inne usługi, w celu umożliwienia im wykonania usług; oraz
 • zgodnie z obowiązującym prawem, zewnętrznym dostawcą usług w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, zawiązania spółki joint-venture, cesji, przeniesienia lub innego dysponowania całością lub częścią naszej firmy, aktywów lub akcji (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem sądowym).

Ponadto możemy wykorzystywać i udostępniać informacje, kiedy uznamy to za konieczne lub stosowne: (a) w celu przestrzegania procedury prawnej lub obowiązującego prawa, włączając w to prawo obowiązujące poza granicami Twojego kraju zamieszkania; (b) zgodnie z obowiązującym prawem, aby ustosunkować się do żądań ze strony władz publicznych i rządowych, w tym organy poza krajem Twojego zamieszkania; (c) w ramach wprowadzania w życie naszych warunków; oraz (d) aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub mienie nasze, i/lub prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub mienie naszych spółek stowarzyszonych, Twoje lub innych osób. Za Twoją zgodą możemy również w inny sposób wykorzystywać i udostępniać zebrane od Ciebie dane.

Możemy wykorzystywać i udostępniać informacje, które zbieramy automatycznie, zgodnie z opisem w części „Automatyczne zbieranie i wykorzystanie informacji”.

Ponadto, jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, możemy w dowolnym celu wykorzystywać i udostępniać informacje, które nie są danymi osobowymi. Jeżeli połączymy informacje, których forma nie umożliwia identyfikacji tożsamości z informacjami, które to umożliwiają (np. poprzez połączenie imienia i nazwiska z lokalizacją geograficzną), będziemy traktować połączone informacje jako dane osobowe przez cały czas ich połączenia.

WYBÓR I DOSTĘP

Opcje wyboru dotyczące wykorzystania i udostępniania przez nas Twoich danych osobowych

Dajemy Ci wybór w zakresie wykorzystania i udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz zrezygnować z:

 • Otrzymywania od nas komunikacji marketingowej: Jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, a nie chcesz być dłużej odbiorcą komunikacji marketingowej, możesz z niej zrezygnować, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając wiadomość e-mail na adres info@onetouch.pl ). W swojej wiadomości prosimy podać imię i nazwisko, określić formę lub formy komunikacji marketingowej, których nie chcesz otrzymywać oraz adres, na który są one wysyłane. Jeśli na przykład nie chcesz w przyszłości otrzymywać od nas e-maili z informacjami marketingowymi lub bezpośrednich wiadomości e-mail, powiadom nas o tym, podając przy tym swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres pocztowy.
 • Otrzymywania od nas przypomnień: Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas w przyszłości przypomnień medycznych, możesz zrezygnować z ich otrzymywania, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając wiadomość e-mail na adres info@onetouch.pl ). W swojej wiadomości prosimy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu, na który przypomnienia są wysyłane.
 • Udostępniania przez nas Twoich danych osobowych naszym spółkom stowarzyszonym i partnerom zewnętrznym stanowiącym strony trzecie : Jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej od naszych spółek stowarzyszonych lub partnerów zewnętrznych, możesz zrezygnować z udostępniania swoich danych osobowych tym podmiotom w celach bezpośredniego marketingu, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając wiadomość e-mail na adres info@onetouch.pl). W wiadomości do nas prosimy o zadeklarowanie, że nie chcesz abyśmy w przyszłości udostępniali Twoje dane osobowych naszym spółkom stowarzyszonym i/lub partnerom zewnętrznym w celach marketingowych, a także o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Postaramy się dostosować się do Twojej prośby w możliwie najkrótszym terminie. Zwróć uwagę, że w przypadku rezygnacji zgodnie z powyższymi opisami, nie będziemy w stanie usunąć Twoich danych osobowych z baz danych naszych spółek stowarzyszonych, którym już udostępniliśmy takie dane (tj. na dzień wdrożenia Twojej rezygnacji). Zwróć także uwagę, że w razie rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, możemy nadal wysyłać Ci ważne wiadomości dotyczące transakcji i administracji, z otrzymywania których nie możesz zrezygnować.

Jak uzyskać dostęp, modyfikować lub usunąć swoje dane osobowe.

Jeżeli chcesz sprawdzić, skorygować, zaktualizować, ograniczyć lub usunąć swoje dane osobowe lub chcesz poprosić o otrzymanie elektronicznej kopii swoich danych osobowych w celu przesłania ich do innej firmy (w zakresie, w jakim te prawa Ci przysługują w świetle obowiązujących przepisów), prosimy o kontakt za pośrednictwem info@onetouch.pl . Odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak to będzie możliwe w praktyce, ale nie później niż w ciągu miesiąca od jej otrzymania. W przypadku opóźnienia w udzieleniu przez nas odpowiedzi natychmiast Cię o tym poinformujemy i podamy datę odpowiedzi.

BEZPIECZEŃSTWO

Staramy się wykorzystywać odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne, mające na celu ochronę kontrolowanych przez nas danych osobowych. Niestety, żaden system transmisji danych przez internet ani system przechowywania danych nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa. Jeśli masz powody, by uważać, że Twoja interakcja z nami przestała być bezpieczna (np. jeżeli uważasz, że bezpieczeństwo Twojego konta u nas zostało naruszone), natychmiast powiadom nas o zaistniałym problemie, kontaktując się z nami zgodnie zgodnie z treścią sekcji, Jak się z nami skontaktować (poniżej).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowanie celów, dla których zostały uzyskane. Okresy przechowywania ustalamy na podstawie następujących kryteriów: (i) okres utrzymywania relacji z Tobą i świadczenia na Twoją rzecz Usługi; (ii) ewentualne zobowiązania prawne, którym podlegamy; oraz (iii) czy przechowywanie danych jest wskazane w świetle obowiązującego prawa (np. w odniesieniu do obowiązującego okresu przedawnienia, postępowania sądowego lub dochodzenia regulacyjnego).

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres w oparciu o kryteria opisane w pierwszym paragrafie tej sekcji, w szczególności w punktach (ii) i (iii).

STRONY I USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH (STRON TRZECICH)

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy, jak również my nie jesteśmy odpowiedzialni za prywatność, informacje, a także praktyki żadnej ze stron trzecich, włączając w to dowolną ze stron trzecich zarządzających dowolną ze stron lub usług internetowych (w tym między innymi wszelkimi aplikacjami), które są dostępne za pośrednictwem tej Usługi lub do której ta Usługa zawiera link. Dostępność lub uwzględnienie linka do dowolnej witryny lub usługi tego typu w niniejszej Usłudze nie oznacza aprobaty dla niej ze strony naszej, ani naszych spółek stowarzyszonych.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Synoptis Pharma Sp. z o.o., jest spółką odpowiedzialną za zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych w myśl niniejszej Polityki prywatności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczących niniejszej Polityki prywatności skontaktuj się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail (info@onetouch.pl), lub wyślij je tradycyjną pocztą na adres:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

Możesz także skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych odpowiedzialnym za tę kwestię w kraju lub regionie użytkownika (jeżeli dotyczy) pod adresem iod@neuca.pl

SKŁADANIE SKARG DO ORGANU REGULACYJNEGO

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zamiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie w momencie publikacji aktualnej wersji Polityki prywatności dla tej Usługi. Korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności oznacza ich akceptację. Zalecamy regularne przeglądanie Polityki prywatności podczas odwiedzania Usługi. Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności: 20/12/2019.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.